ANIOŁKU Z TOBOM RUKI CUKI

Już mi wena w gowie moja gro
Aniołku z Tobom ruki cuki

Aniołku z Tobom ruki cuki

przez Mirosław Jędrowski | Śpiywom Aniołku Tobie

7

Mirosław Jędrowski / Aleksander Woźniak, Marzena Woźniak

Słowa / muzyka

/ 3:22

Sercu jesteś bliska – do mnie zawsze Misska
Już mi wena w gowie moja gro
Całować twoje nóżki – całować twe paluszki
Tego zawsze ino pragna jo
Przytulać twoje ciało – bo tego durś mi mało
Godać nic niy trzeba ciebie chca
I niy odmówia się – Miłości z Tobom nie
Wiync pijmy – szampana aż do dna

Ref:
Aniołku z tobom ruki cuki
Kej ino zagro nom buzuki
Czymu tak niy zacząć tego dnia
Wtedy dobrze bydzie
Wiosna pryndzyj przidzie
Ty mi ino powiydz teroz ja
Wtedy Aniołku Ruki cuki
Kej ino zagro nom buzuki
Tulić bydymy sie jo i ty
Dziubka hyc mi dej
Powiydz ino grej
Jak cie niy przytula jo je zły – godom ci

Jesteś najpiykniyjszo – tyla jo ci powiym
Tak to z mym uczuciym zawsze jest
Tyla piyknych kobiyt – tyś mi ino w gowie
Serce moje przaje tobie fest
Przytulać twoje ciało – bo tego durś mi mało
Godać nic niy trzeba ciebie chca
I niy odmówia się – miłości z tobom nie
Wiync pijmy szampana aż do dna