Nagrania na żywo

Fragmenty biesiad i koncertów

Benefis 25-lecia pracy artystycznej

Babski Comber Show – Chorzów (fragment)

Benefis 20-lecia pracy artystycznej (skrót)

Babski Comber Show (fragment)